REKREAČNÍ POPLATEK OBCI:

Obecně závazná vyhláška č.4/2019 o místních poplatcích platná od roku 2020 v obci Čeladná výňatek:
Čl.11 - Sazba polatku činí 21,-Kč za každý započatý den, z výjimkou dne počátku.
Čl. 13. Osvobození a úlevy - jen ty co se týkají našeho střediska.

Od polatku jsou osvobozeny: Osoby mladší 18 let, vedoucí pečující o děti na zotavovacích akcích.
Nebo jiné podobné akce pro děti dle zákona, sportovní soustředění apod. Doprovod v přiměřeném počtu dětí je rovněž osvobozen od poplatku.

.
Z důvodu prokazatelnosti osvobození od polatku je proto nutné:
Napsat seznam dětí spolu s datem narození. ( seznam ke stažení )
Na seznamu bude: Sportovní akce, /soustředění/ datum pobytu . Osoba odpovědná s datem narození, bydlištěm a číslem OP, a seznam účastníků.
Tento seznam bude vždy po akci zaslán na adresu - sokol.hrabuvka@seznam.cz. V papírové podobě může být předán správci střediska, nebo paní Skotnicové. Dle něho pak bude vedena kniha hostů!!

Jarka Vlčková